• U bent hier: Home
  • Home
  • Verkeersaanpassingen noordelijke deel windpark N33

Verkeersaanpassingen noordelijke deel windpark N33 - Omleidingen fietsverkeer
vanaf september 2019 tot eind 2020

Veiligheid voor alle weggebruikers heeft voor ons topprioriteit. Om die reden proberen we overlast en hinder door het bouwverkeer en zware transporten zo veel mogelijk te voorkomen. Momenteel vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van een bouwweg tussen de Vennenweg en de Zevenwoldsterweg in Meeden. Deze bouwweg wordt uiteindelijk aangesloten op de N33 via een in- en uitvoeger die zorgt voor de verbinding. De bouwweg is uitsluitend bestemd voor het bouwverkeer en de transporten van en naar de bouwplaatsen van het windpark.

Verkeersveiligheid staat voorop
De komst van de bouwweg draagt voor een belangrijk deel bij aan de verkeersveiligheid en voorkomt bovendien overlast voor de directe omgeving. Immers, we vermijden op deze manier dat er bouwverkeer door de dorpskernen moet rijden om de bouwplaats te bereiken.

Fietsomleidingen als gevolg van aanpassen bestaande wegen tijdens bouwfase
Tegelijkertijd passen we een aantal bestaande openbare wegen aan om deze geschikt te maken voor het bouwverkeer.
Dit zijn:
- de Eekerweg
- de Zevenwoldsterweg
- de Vennenweg

Deze wegen blijven tijdens de bouwfase in principe toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Vanuit oogpunt voor veiligheid komt er voor fietsers vanuit de richtingen Scheemda en Meeden een omleiding. Deze omleidingsroutes worden tijdig met gele bouwborden aangegeven. In onderstaande tabel hebben we een overzicht opgenomen welke wegen het betreft voor de omleidingen voor fietsverkeer.

Omleidingen fietsverkeer Scheemda/Zuidbroek/Meeden:

Fietsverkeer vanuit Scheemda – Zuidbroek (vice versa)   Fietsverkeer vanuit Meeden - Zuidbroek (vice versa)

In Scheemda zijn de doorgaande weg vanaf de Oude Rijksweg tijdelijk afgesloten voor alle fietsverkeer.
Dit betreft:
- de Trekweg
- de Eekerweg
 
In Meeden is een aantal doorgaande wegen afgesloten voor alle fietsverkeer.
Dit betreft:
- de Zevenwoldersterweg
- de Vennenweg
- de verlengde weg vanaf de Vogelzangsterweg (parallel aan het Spoor)
- de Trekweg vanaf de kruising EG-weg (Zuidbroek)

Het fietsverkeer wordt omgeleid via Noordbroek
 
Het fietsverkeer wordt omgeleid via Muntendam