Vergunning fase 1

Fase 1 – Ruimtelijke module
De procedure voor vergunningaanvragen is te verdelen in twee modules, hier fases genoemd. Het opstellen van een milieueffectrapportage MER en het inpassingsplan zijn de belangrijkste onderdelen van de eerste fase.
De MER vormt de basis van de onderbouwing van het inpassingplan en maakt het windpark mogelijk. In fase 1 zitten ook de milieuvergunning, bouwvergunning, Wet Natuurbescherming (voorheen flora en faunaontheffing) en een waterwetvergunning.

De vergunningen van deze fase 1 zijn vastgesteld en daarmee definitief.

Bij het indienen van een aanvraag bij de vergunningen moet worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Als het nodig is worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd. Tijdens het aanvraagtraject vindt veelvuldig overleg plaats met de overheden. De aanvraag wordt ook door de overheid getoetst. Als hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, wordt de ontwerpvergunning verleend. Voor Windpark N33 is de ontwerpvergunning reeds verleend.