Vergunning fase 3

Fase 3 – Overige vergunningen / besluiten
De derde fase is toegevoegd aan de eerdere fases om de puntjes op de i te zetten. De vergunningen in de derde fase omvatten onder meer vergunningen die het Waterschap moet afgeven. De vergunning die het waterschap moet afgeven gaat over de grondwateronttrekking tijdens de bouw van de windturbines en over het borgen van waterberging in het gebied ten gevolge van de aanleg van nieuwe dammen en duikers.

Ook worden in de derde fase de vergunningen aangevraagd voor een alternatieve toegangsweg naar de drie windturbines boven het Winschoterdiep. Er wordt beoogd deze windturbines te bereiken via een nieuw aan te leggen bouwweg vanaf de Gouden Driehoek in Zuidbroek.

Een ander onderdeel van de derde fase zijn de besluiten van de wegbeheerders voor het plaatsen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en inrichten van de tijdelijke verkeerssituaties. Dit om de verkeersveiligheid te garanderen en hinder te voorkomen. Hiervoor is een gespecialiseerd bureau gevraagd speciale verkeersplannen op te stellen. Hier staat ook zorgvuldigheid natuurlijk voorop.