Project en planning

Stand van zaken Windpark N33
• Vergunningen fase 1 en 2 (Inpassingsplan en bouwvergunningen voor windturbines en bijbehorende infrastructuur, alsmede de natuurvergunningen) zijn verleend. De beroepen en verweerschriften worden behandeld tijdens de zitting van Raad van State. De zitting voor de inhoudelijke behandeling van de besluiten zal eind januari/begin februari 2019 worden gehouden.
• Vergunningen fase 3 (onder meer de Watervergunning) zijn in december 2017 aangevraagd.
• Vergunningen fase 4 (bouwvergunningen inzake netinpassing) zijn in juli 2018 aangevraagd.

Planning Windpark N33
Vierde kwartaal 2018
• Verlening fase 3 vergunningen.

Eerste kwartaal 2019
• De behandeling door de Raad van State van zienswijzen en verweerschriften inzake het Inpassingsplan en de bouwvergunningen voor windturbines en bijbehorende infrastructuur, alsmede de natuurvergunningen en de milieu effect rapportage.
• Uitspraak Raad van State inzake het Inpassingsplan en de bouwvergunningen voor windturbines en bijbehorende infrastructuur, alsmede de natuurvergunningen

Tweede kwartaal 2019
 • Voorbereiding bouw windpark