Project en planning

Planning N33
September-december 2017
• Vergunningen fase 2 ter inzage (vergunningen voor daadwerkelijke aanleg- en bouwfase zoals voor de aanleg van wegen, tijdelijke afritten en aanleg kabels et cetera.)
• Aanvraag fase 3 vergunningen (onder andere van het Waterschap en voor het verkeersplan)
• Keuze type windturbine
• 8 en 9 november Informatiebijeenkomst windpark N33 in Veendam en Zuidbroek

Eerste kwartaal 2018
• De behandeling van zienswijzen tegen het Inpassingsplan en de vergunningen met betrekking tot het Inpassingsplan en de milieu effect rapportage door de Raad van State.

Tweede kwartaal 2018
• De behandeling van de zienswijzen met betrekking tot de fase 2 vergunningen door de Raad van State
• Verlening fase 3 vergunningen

Vierde kwartaal 2018
• Uitspraak Raad van State over het Inpassingsplan en de vergunningen met betrekking tot het Inpassingsplan en de milieu effect rapportage
• Voorbereiding bouw windpark