Project en planning

Stand van zaken Windpark N33
• Vergunningen fase 1 en 2 (Inpassingsplan en bouwvergunningen voor windturbines en bijbehorende infrastructuur, alsmede de natuurvergunningen) zijn verleend.
De beroepen en verweerschriften voor fase 1 en 2 zijn behandeld tijdens de hoorzitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State op 28, 29 en 30 januari 2019.
Initiatiefnemers zijn verheugd dat na jarenlange voorbereiding en zorgvuldige afweging is besloten dat Windpark N33 kan worden gerealiseerd. De Raad van State verklaarde op woensdag 29 mei dat de procedures voor de ontwikkeling van het windpark zorgvuldig en correct zijn doorlopen. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard door de Raad van State, waardoor kan worden gestart met de realisatie van Windpark N33.

• Tijdens de derde zittingsdag op 30 januari stond de uitvoeringsmodule bouw en mileuvergunningen (fase 2/Vergunningen) op de agenda. Kort na de middag deed de Raad van State voor fase 2, direct ter zitting, uitspraak waarbij alle appelanten niet ontvankelijk werden verklaard omdat ze te ver van de uitvoeringswerkzaamheden wonen om daar direct schade of overlast van te kunnen ondervinden. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vastgesteld.

• Vergunningen fase 3 (onder meer de Watervergunningen) zijn in december 2017 aangevraagd en verleend in het 4de kwartaal van 2018.

• Vergunningen fase 4 (bouwvergunningen inzake netinpassing) zijn in juli 2018 aangevraagd. De ontwerpbesluiten lagen in het 4de kwartaal 2018 ter inzage. De besluiten voor deze fase in februari 2019 vastgesteld.
 

Planning Windpark N33
Tweede kwartaal 2019
• Uitspraak Raad van State fase 1 (Ruimtelijke module/Rijksinpassingplan)
• Voorbereiding bouw windpark
• Definitieve verlening besluiten fase 4

Derde kwartaal 2019
• Start bouw windpark

Vierde kwartaal 2019
• Bouw windpark

Vierde kwartaal 2020
• Finaliseren opbouw windturbines Windpark Eekerpolder,
• In bedrijfstellen windturbines Windpark Eekerpolder en start testen

Vierde kwartaal 2020/ Eerste kwartaal 2021
• Voorbereiden overdracht/exploitatie